© Canon Inc.


Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

OK

Zandstructuren

In en op de grond zijn dikwijls bijzonder fraaie kleur- en vormstructuren te zien. Bodemsoort, kleur en structuur wedijveren om aandacht.
Vooral zandgroeves zijn dankbare objecten. Wind, regen, uitdroging en uitspoeling zijn daar meestal de boetserende krachten.
Door de structuren van hun omgeving los te koppelen worden het vaak abstracties en winnen ze aan zeggingskracht.
Zie voor meer zandstructuren ook: www.everyoneweb.com/natuurenfoto

Album weergeven

OK

Annuleren OK

OK

Annuleren